Försäkringar

Vi har en Ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa Om olyckan skulle vara framme så skulle denna ersätta skador i lägenhet/hus som vi orsakat under vårt arbete.